Malhar Hall

બેન્ક્વેટ હોલ

+91 99249 5 8008

10, Saurashtra Kala Kendra Main Rd, Saurashtra Kala Kendra Society, Raval Nagar, Rajkot
+91 99249 58008
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર બેન્ક્વેટ હોલ