Malhar Hall

+91 99249 5 8008

10, Saurashtra Kala Kendra Main Rd, Saurashtra Kala Kendra Society, Raval Nagar, Rajkot, Gujarat 360007, India
+91 99249 58008
બેન્ક્વેટ હોલ