Malhar Hall

బాంకెట్ హాల్

+91 99249 5 8008

10, Saurashtra Kala Kendra Main Rd, Saurashtra Kala Kendra Society, Raval Nagar, Rajkot
+91 99249 58008
బాంకెట్ హాల్
వేదిక క్రమం బాంకెట్ హాల్